Mikromat – Yağ Tutucu Bakterisi

Atık su Arıtma Tesisleri

Paket Arıtmalar

Yağ Tutucular

Boru Hatları

Gider ve Fosseptikler

Atık su Terfileri

Kötü koku ve Katılaşma  • Mikromat bakteri kültürü, lipolipit bakteriler içerir ve patojen değildir.
  • Yağ ve organik yemek atıklarını parçalayarak karbondioksit ve suya çevirir.
  • Düzenli kullanımda Asat, iski vb. atıksu kriterlerini düşürür.
  • Mutfak giderlerindeki tıkanmaları en aza düşürür.
  • Yağ tutucu, paket arıtma, rögar ve terfideki kokuyu ve katılaşmayı önler.
  • Posa alım ve temizlik süresini uzatır.
  • Vidanjör ihtiyaçlarını en aza indirir.
  • Pompa arızalarında düşüş görünür.
  • Yağ tutucu, fosseptik, terfi vb.’nin her 1 tonluk hacmi için haftalık ve kullanım debisine bağlı olarak 2 – 4 kg Mikromat bakteri kültürü dozlanmalıdır.
  • MSDS dosyasını indirmek için tıklayınız!