Ülkemizde devlet tarafından hazırlanan bazı yönetmeliklere bağlı olarak enerjinin belirli bir oran ile korunması ve tüketimin belirli bir sınırlandırmaya tabi tutulması gerekmektedir. Bu amaç kapsamında sağlanan bir yönetmelik sayesinde enerji kimlik belgesi adı verilen bir düzenleme ortaya çıkarılmıştır. Bu düzenleme sayesinde yapılarda belirli incelemelerin yapılması ve bazı kıstasların göz önünde bulundurulması ile birlikte belge düzenleme işlemi sağlanmaktadır. 

Her yapı için neredeyse zorunlu bir noktada bulunan bu belgenin temin edilmesi açısından Antalya ilinde firmamız yetkili kuruluş olarak hizmetler sağlamaktadır. Bu hizmetler çerçevesinde sağlanacak olan bu belge, yapılarda soğutma ve ısıtma amacıyla kullanılan enerjinin ne kadar verimli olduğunu göstermektedir. Belge sayesinde yapılan sınıflandırma ile birlikte enerji israfı engellenirken, çevreyi koruma avantajı amaçlanmaktadır. Çevre koruma hedefi ile birlikte

·        Az enerji ihtiyacı ortaya çıkarılması,

·        Enerjinin sınıflandırılması,

·        Sera gazı salınımı miktarının düşürülmesi,

·        Isıtma-soğutma ve yalıtım sistemleri hakkında sınıflandırma yapılması gibi bir düzen bu belgeye içerisinde bulunmaktadır. 

Günümüzde yönetmelik kapsamında bu belge büyükşehirler başta olmak üzere birçok kentte kiralık ve satılık evler için ön planda tutulmaktadır. Çünkü birçok şehirde enerji kimlik belgesi kapsamında sınıflandırma derecesi A olarak belirlenen konutlar çok daha değerli görülmektedir. 

Enerji Kimlik Belgesi Zorunlu Mu?

Türkiye’nin birçok vilayetinde olduğu gibi Antalya ilinde de bu belge belirli yapılar için zorunlu hale getirilmiştir. Belgenin düzenlenmesi hakkında karar ilk defa 18 Nisan 2007 tarihi ile birlikte 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu çerçevesinde belirlenmiştir. Bu karar ile birlikte 1 Ocak 2011 tarihinden sonrasında inşa edilen yapılarda iskan belgesi temin edilmesi için mutlaka bu belge temin edilmelidir. Diğer noktada ise 1 Ocak 2011 tarihinden öncesinde inşa edilen yapıların en geç 2019 yılının son gününe kadar bu belge için yetkili noktalara başvurarak düzenleme talep etmesi gerekmektedir. Zira son tarih sonrasında enerji kimlik belgesi sahip olmayan konutlar, binalar, otel veya kurum işletmeleri kiralama işlemleri, satım veya alım işlemleri gerçekleştiremeyecektir. 

Enerji Kimlik Belgesi Alınmazsa Ne Olur?

Eğer yapılarda belirtilen tarihler içerisinde enerji kimlik belgesi temin edilmezse bazı yaptırımlar ve sıkıntılar ile karşılaşılabilir. Aslında temel olarak herhangi bir cezai işlem uygulanmamaktadır. Ancak belirtildiği üzere kiralama, alım ve satım işlemleri konusunda sorunlar yaşanabilir. Eğer 2011 yılından sonra inşa edilen bir yapı bu belgeye sahip olmazsa, iskan belgesi alamayacaktır. İskan belgesine sahip olmayan bir yapıda su, elektrik ve doğalgaz gibi abonelik işlemleri gerçekleştirilemez. 

Özel bir ayrıntı olarak yönetmelik kapsamında belirlenen bazı durumlarda belge almak zorunlu değildir. Bu noktada muafiyete sahip olan yapılar içerisinde özel noktalar bulunmaktadır. Bu noktalar kapsamında;

·        Geçici kullanım ile inşa edilerek 2 yıldan az kullanılacak binalar

·        Isıtma ya da soğutma amacıyla yalıtım yapılması gerekmeyen depo ve ahır gibi binalar

·        Organize sanayi alanları içerisinde üretim gerçekleştiren tesis binaları

·        Toplam kullanım alanı 50 metrekare üzerine çıkmayan yapılar

·        Akdeniz Bölgesi dahilinde yer alan sera alanları belirtilmiştir. 

Enerji Kimlik Belgesi İçin Gerekli Evraklar

Belgenin düzenlenmesi için Antalya ilinde firmamız aracı kurum olarak yetkilere sahip bir hizmet vermektedir. Firmamız üzerinden hizmet alarak belge talebinde bulunacak kişilerin öncelikle zorunluluk çerçevesinde bulunması gerekir. Bu kapsamda zorunlu olarak bu belgeyi alması gereken yapılar içerisinde sağlık binaları, alışveriş merkezleri, ofisler, oteller, konutlar, ticaret merkezleri ve eğitim binaları yer almaktadır. 

Liste içerisinde sayılmış olan yapılar belge başvurusu için firmamıza ulaştıktan sonra sıralı ve düzenli bir şekilde işlem gerçekleştirilir. Belgenin başvurusunun gerçekleştirilmesi için 4 önemli evrak temin edilmelidir.

1-     Öncelikle yapıya ait mimari proje ve ısı yalıtımı projesi temin edilmelidir.

2-     Sonrasında yapının mekanik tesisat projesi yani havalandırma, ısıtma ve soğutma ile ilgili projeler temin edilmelidir.

3-     Son aşamada ise yapının elektrik projesi temin edilerek belgeler tamamlanabilir. 

Enerji Kimlik Belgesi Antalya Başvuruları Nasıl Yapılır?

Kurumumuz aracılığı ile gerçekleştirilen bu başvurular ile birlikte hazırlanan belgeler ve yönetmeliğe bağlı kurallar göz önünde bulundurulur. Sonrasında yapıda belirli incelemeler gerçekleştirilir. Bu incelemeler kapsamında yapının birçok özelliği göz önünde bulundurulur. Binada uygulanmış olan ısı yalıtımı, pencerelerde bulunan ısı yalıtımı ve çatı gibi noktalarda bulunan yalıtımlar hesaba katılır. Yapıda kullanılan ısıtma ve soğutma ekipmanlarının sahip olduğu verim göz önünde bulundurulur. Yapının aydınlatması için kullanılan armatürlerin ve ışıklandırmanın verimliliği hesaba katılır. 

Yapılan hesaplamalar ile birlikte başvurular değerlendirildikten sonra belge düzenlenmesi için belirli bir sınıflandırma gerçekleştirilir. Bu sınıflandırma kapsamında belge derecesi “A” harfinden başlamak üzere “B, C, D, E, F ve G” harfine kadar ulaşmaktadır. Yani sınıflandırma kapsamında 7 farklı derece bulunmaktadır. Bu sınıflandırma içerisinde “A” dereceye sahip olan yapılar en yüksek verime sahiptir ve daha fazla tercih edilir. “G” harfine doğru ilerlendiği takdirde giderek enerji verimi düşen yapılar ısıtma, soğutma, aydınlatma ve yalıtım açısından daha yüksek maliyetler ortaya çıkaran yapılardır. “G” sınıfına dahil olan yapılar ise en düşük enerji verimine sahiptir. 

Bu sınıflandırmaya bağlı olarak daha yüksek derecede yer alan yapılar özellikle ilerleyen yıllarda alım-satım kararlarında çok etkili olacaktır. Zira ülkemizin ekonomik durumu göz önünde bulundurulduğunda, Antalya gibi bir kentte bu belge açısından dereceler birçok kişi için önemli olacaktır. Özellikle enerji kullanımı konusunda daha düşük masraflar ile yaşam alanı elde edilmesi göz önünde bulundurulacaktır. 

Firmamıza başvuru işlemi gerçekleştirildikten sonra tüm evraklar hazırlanarak değerlendirme aşamasına geçilmesi gerekecektir. Değerlendirme aşamasında bu belgenin düzenlenmesi için yetki verilmiş ve lisans sahibi olan mühendisler, meslek odalarından temin edilmiş SMM belgesine sahip olan mimar veya mühendisler hizmet verebilmektedir. Ayrıca firmamız gibi personeli bünyesinde bu özelliklere sahip olan mimar ve mühendis bulunduran işletmeler belge düzenleme yetkisine sahiptir. 

Yetkili personellere sahip olarak hizmet veren firmamız, belirtilen kriterler üzerinden yapıda incelemeler gerçekleştirir. Yapılan incelemeler sonucunda yapı için bir derecelendirme sağlanır. Bu derecelendirme ile birlikte düzenlenen belge 10 yıl boyunca geçerli olacaktır. 

Enerji Kimlik Belgesi Hesaplamaları Nasıl Yapılır?

Firmamıza Antalya dahilinde hizmet için yapılan başvurularda belge düzenlemesi için belirli hesaplamalar yapılır. İlk aşamada enerji performansını belirleyebilmek için yapının metrekare başına ihtiyaç duyduğu ve buna karşılık tükettiği yıllık enerji miktarı hesap edilir. Ardından oluşan bu enerji tüketim değerine bağlı olarak, karbondioksit salınımı hesapları gerçekleştirilir. Sonrasında harf derecelendirme notu sağlayabilmek için referans bir bina ile sonuçlar karşılaştırılır. 

Elde edilen sonuçlara bağlı şekilde yapının yıllık soğutma, ısıtma, aydınlatma, havalandırma ve sıcak su enerji tüketim değerleri ile birlikte ne kadar karbondioksit salınımı yaptığı tespit edilir. Özellikle yenilenebilir enerji kaynakları bulunan binalarda bu sistemler mutlaka hesaba katılır. 

Yapılan bu değerlendirme sonrasında enerji kimlik belgesi için verilen hizmete uygun bir şekilde fiyat hesaplaması gerçekleştirilir. Bu konuda sahte belge düzenleme veya yetkisiz hizmet verme gibi suçlar işleyen firmalardan sakınmanız gerekir. Çünkü firmamız yasal usullere bağlı olarak fiyat hesaplama işleminde yapının metrekare hesabını göz önünde bulundurmaktadır. Bu sayede en doğru fiyatlar ile resmi ve doğru bir sonuç sağlayan belge temin etmeniz mümkün olacaktır. 

Bir Cevap Yazın