Nasıl çalışır?

Mikrotalia, günümüzün en büyük sorunlarından biri olan atık kızartma yağların bertarafı konusunda çalışmalar yapmaktadır. Otel, catering, yemek fabrikaları, AVM vb. gibi kızartma yağlarını çok fazla tüketen işletmeler sıklıkla alt yapılarında, kanalizasyon sistemlerinde, yağ kapanlarında, terfi merkezlerinde tıkanıklık, kötü koku, katılaşma ve taşma problemleri yaşamaktadırlar.

Yanlış uygulamalar

Otel, catering, yemek fabrikaları, alışveriş merkezleri vb. işletmeler bu tip sorunların çözümlerinde önceki senelerde vahşi çözümler uygulamışlardır. Mutfak giderlerine, yağ kapanlarına ya da terfilere asitli bileşikler dökerek çözmeye çalışmışlardır. Fakat bu asit, geçici çözüm olmuştur ve otellerin ya da fabrikaların tüm alt yapı sistemlerinde korozif etki göstermiş, boruları paslandırıp patlatmaya başlamıştır. Sıcak su ile de geçici çözümler uygulanmaya çalışılmış fakat, sıcak su dökülen yerde tıkanıklık açılsa da boru hattında ki tıkanıklıklar yeni gelen atık yağlarla iyice büyüyüp donmuştur.

Tıkanıklık, kötü koku, böcek oluşumu

Otellerin, catering ve yemek fabrikaların alt yapısı, boru hatları, yağ kapanları ve terfi merkezlerinde birikmeye başlayan bu atık kızartma yağlar gitgide donmuş, katılaşmış ve rahatsız edici kötü kokuların oluşmasına yol açmıştır. Kötü kokular otellerde müşteri kaybına, catering ve yemek fabrikalarında ise performans ve verim düşüşlerine neden olmaktadır. Ayrıca işletmelerde böcek, haşere oluşumlarına zemin hazırlamaktadır.

Kontrol

Mikrotalia, her hafta tek tek mutfak giderlerinizi açarak temiz olup olmadığını kontrol eder. Boru hatlarındaki tıkanıklara büyük oranda inorganik maddeler (peçete, eldiven, cam kırıkları, streç film vs. ) neden olmaktadır. Tesisinizde çalışan çoğu stewartlar zemin temizliklerini yaparlar fakat mutfak giderlerinde toplanan bu maddeleri temizlemeyi es geçerler. Mikrotalia olarak her hafta bu giderleri kontrol ederek stewartlarınızın işini verimli bir şekilde yapıp yapmadığını, sorunlu mutfak giderlerini fotoğraflayarak sizlere rapor olarak sunmaktayız.

Cezalar

Atık kızartma yağlar sadece altyapı sistemleri, yağ kapanları ve terfi merkezlerinde donma, tıkanma, katılaşma ve kötü koku oluşumuna neden olmamaktadır. Ayrıca yerel su idareleri ( Asat, İski, Aski, İzki vb. ) atık üreten otel ya da fabrikalardan baskın ve habersiz bir şekilde atık su numuneleri alıp analizler yapmaktadır ve bu senede ya da sezonda birkaç kez olabilmektedir. Bu atık su analizlerinde bir çok parametreler incelenir yüksek parametreler nedeniyle bu işletmeler cezai işlemler tabi tutulur. Cezanın büyüklüğü yapılan analiz sonuçlarıyla değişmekle birlikte en düşük 8 ile 500 bin TL arasında bir tutar olabilmektedir. Halbuki Mikrotalia çevre sağlık ürünleri çok daha karlı ve doğa dostu çözümler sunmaktadır.

Yeşil Yıldız

Tesislerinizde kullanacağınız yağ tutucu bakterilerimiz ile daha fazlasını kazanacaksınız. Turizm Bakanlığı’nın yürürlüğe koyduğu sürdürülebilir turizm kapsamında çevreye duyarlı otellere Yeşil Yıldız etiketi verilmektedir. 5 yıldızlı bir otelin asgari 330 puan toplaması gerekmektedir. Biyolojik çevre sağlığı ürünleri kullanarak azami 45 puan elde edebilirsiniz. Yeşil yıldız alan tesisler bakanlıktan %10 – 20 arasında elektrik indirimi almaktadırlar.

Tertemiz altyapılar

Altyapı sistemleri, boru sistemleri, gider sistemleri, yağ tutucular ve terfi merkezleri ne kadar iyi olursa olsun yine de işletmenizin çıkış suyuna atık yağlar karışacaktır. Mikrotalia uzun uğraşlar sonucu yerli olarak ürettiği Mikromat ve Enzimax ürünleri ile , alt yapınıza zarar vermeden, doğa dostu ve biyolojik olarak tam çözünebilir sistemleriyle hizmet sunar. Mikromat, mikroorganizmadır. Katı ve toz granül olarak 5 kg’lık ambalaj halinde paketlenmiştir. Temel olarak iki farklı mikroorganizma kültürü içermektedir. Toz granül alkali mikroorganizmalar, atık yağa karıştığı anda çalışmaya başlar. Yanık, kullanılmış atık yağın renginde anında açılma görünür. Yağ kapanı ve giderlerdeki yağlar parçalanmaya başlamıştır. Toz granül ile birlikte katı parçalar halinde topak mikroorganizmalarımızda Mikromat’ın içeriğinde bulunmaktadır. Toz granül anında parçalamaya başlamışken, topak mikroorganizmalar boru çeperlerine yerleşmeye başlar ve daha yavaş çalışırlar. Çepere yerleşen topak bakteriler, çoğalarak sürekli gelen atık kızartma yağlarını parçalamaya başlarlar. Topak bakterilerin üretilmesinin amacı, ürünün uygulama süresi ile alakalıdır. Sadece toz alkali bakterilerimiz ile otel vb. işletmeler her gün uygulama yapmak zorunda kalabilirlerdi. Bu nedenle topak bakterilerimizi geliştirdik ve bu uygulama yenileme süresini 7 güne çıkarmayı başardık. Fakat hala toz granül bakterilerimizin çalışma hızından tatmin olmadık ve o nedenle de Enzimax’ı ürettik. Enzimax 20 lt ambalaj içinde, yeşil elmanın fermantasyonu sonucu üretilmiş sıvı enzim kültürüdür. Mikromat ile birlikte kullanılmaktadır. Yağa karışan bakterilerimiz Enzimax’ın yardımı ile saniyeler içinde yağları parçalar ve zararsız yağ asitlerine çevirir. Atık yağ, artık yapışkan yanık yağ özelliğini kaybetmiştir. Kanalizasyon sistemiyle bertarafa uygun hale getirilmiştir. Parçalanan atık yağlar artık donma, katılaşma, tıkanma ve kötü koku oluşturma gibi fonksiyonlara sahip değildirler. Doğa için zararsız bir bileşik haline getirilmiştirler.