Yağ tutucu, altyapı sisteminizdeki atıksuda bulunan hayvansal, bitkisel yağ ve gresi şehir şebekesine gitmeden önce atıksudan ayıran bir sistemdir. Yağ kapanı, yağ ayırıcı da denmektedir. Temel prensibi yoğunluk farkını kullanarak yağ ve suyu birbirinden ayırmaktır.